Adam Cyran – kłamca? mitoman?

Opublikowano: 20.10.2018 r.

Poważne rozbieżności w życiorysie radlińskiego radnego.

Adam Cyran nie chce odpowiadać na nasze pytania. Pozostają nam tylko informacje ze źródeł zewnętrznych oraz to co Adam Cyran zechciał o sobie powiedzieć publicznie.

Policjant z dwudziestoletnim stażem – prawda

Do Komendanta Miejskiego Policji zwróciliśmy się w oczywistej sprawie: w jakim stopniu Adam Cyran zakończył swoją 20-letnią karierę policyjną i o jaki artykuł kodeksu karnego mogło chodzić Adamowi Cyranowi, kiedy składał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

Otrzymaliśmy odpowiedź, w której Komendant Miejski Policji, mł. insp. Rafał Głuch, zasłaniając się brakiem dostatecznej wiedzy co do zaistniałego przypadku, wskazuje na artykuł 288 kk.

Potwierdza także fakt służby Adama Cyrana w Policji.

Karierę w Policji Adam Cyran zakończył w stopniu aspiranta sztabowego (taki policyjny chorąży), co jak na osobę z wyższym wykształceniem, nie jest spektakularnym osiągnięciem. Zwykły, zdolny policjant rozpoczynający swą karierę od posterunkowego jest w stanie osiągnąć taki stopień po 16 latach służby.

Ale przynajmniej tu Adam Cyran podaje prawdziwe informacje.

 

Komendantowi Miejskiemu Policji w Rybniku, mł. insp. Rafałowi Głuchowi, zadaliśmy dość precyzyjne pytanie. Prosiliśmy o wskazanie który art. kk penalizuje – i to jako przestępstwo ścigane z urzędu – przypadkowe uszkodzenie cudzego ogrodzenia (złamanie dwóch sztachet) podczas prac porządkowych. Zaznaczyliśmy dodatkowo, że Adam Cyran dokonał tego zgłoszenia jako osoba trzecia powołując się na art. 304 kpk. I już mniejsza o intencjonalność bądź nie, czy też szkodliwość czynu.Sądziliśmy, że policjant, kolega po fachu lecz znacznie bardziej doświadczony, będzie wstanie, w głębi policyjnej duszy, odczytać intencje Cyrana i podać nam, w końcu, kwalifikację prawną czynu, który legł u podstaw cyranowego doniesienia.

Niestety, odpowiedź nas rozczarowała. Wskazany przez Komendanta artykuł dotyczy co prawda czynu niedozwolonego w postaci zniszczenia mienia:

Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

jednak w artykule tym znajduje się jeszcze jeden istotny paragraf:

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

A Adam Cyran wyraźnie powołuje się na przestępstwo ścigane z urzędu, co też wyraźnie panu Komendantowi zaznaczyliśmy.

Tak więc, pudło.

Martwi nas tak kiepska znajomość przepisów prawa karnego wśród policjantów. Niestety dość powszechna.

 

Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Rybniku z 17-letnim (?) 15-letnim (?), x-letnim(?) stażem – kto to wie?

Większy problem mamy ze zrozumieniem dlaczego w 2015 roku Adam Cyran podawał w swoim biogramie na internetowej stronie miasta, jako swe doświadczenie, że

od 17 lat pełni funkcję społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku.

Adam Cyran, biogram z 2015 roku

Wprost wskazuje to na siedemnastoletnie doświadczenie w pełnieniu tej funkcji. Brak jakichkolwiek informacji o ewentualnych przerwach.

A w biogramie z dnia 28 września 2018 roku, na profilu facebookowym komitetu wyborczego „Radlin Naszym Domem” pisze, że:

Przez 15 lat byłem kuratorem społecznym d.s karnych przy Sądzie Rejonowym w Rybniku.

Adam Cyran – biogram z tegorocznej kampanii wyborczej

Gdzie zatem podziały się przynajmniej dwa lata (albo nawet cztery, pięć), skoro trzy lata wcześniej twierdził, że kuratorem jest od lat siedemnastu?

Jasne. Mogłam mieszkać w Radlinie w 2000 roku i zamieszkać ponownie w 2018 roku. Czy upoważnia mnie to do twierdzenia, że mieszkam w Radlinie od 18 lat? Czy w biogramie, który przedstawia doświadczenie kandydata na funkcję wymagającą zaufania, tego rodzaju niedomówienia, nieścisłości a może i manipulacje, nie podważają wiarygodności kandydata?

Owszem, podważają.

Nie byliśmy w stanie zweryfikować faktów podawanych przez Adama Cyrana a tym samym wyjaśnić tych dziwnych rozbieżności. Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku, jak dotąd, nie odpowiedziała na nasze pytanie.

Praca w Urzędzie Miejskim w Rybniku – fałsz! Psychiatra – Boże, miej nas w opiece!

Jednak to co najbardziej zainteresowało nas w biogramie radnego Cyrana to informacja, że

Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta w Rybniku jako konsultant ds. psychiatrii.

Nie żebyśmy nie wierzyli, że pracuje w Urzędzie Miejskim w Rybniku.

Jednak przy skłonności Adama Cyrana do przesadnej autopromocji, wręcz pewnej bufonady, brak informacji o kolejnym naukowym osiągnięciu, wydawał się podejrzany.

Radny Cyran twierdzi, że w Urzędzie Miasta w Rybniku pracuje jako konsultant ds. psychiatrii.

Psychiatria to dziedzina nauki, której prawo wykonywania mają jedynie lekarze medycyny, po odbyciu specjalizacji. Nie ma psychiatry po szkole zawodowej, liceum czy studiach licencjackich. Czy policyjnym szkoleniu. By zajmować się psychiatrią i cokolwiek w tej dziedzinie „konsultować” trzeba być lekarzem medycyny. A takim osiągnięciem Adam Cyran się nie pochwalił. Przy wspomnianych wyżej narcystycznych skłonnościach jest to nie do pomyślenia. Postanowiliśmy zweryfikować czy istotnie radny Adam Cyran pracuje w Urzędzie Miasta w Rybniku jako „konsultant ds. psychiatrii” i w oparciu o jakie kwalifikacje powierzono mu to zadanie.

Odpowiedź z Urzędu Miasta w Rybniku nas zszokowała. Ale odetchnęliśmy z ulgą. Przynajmniej tam nie zrobi nikomu krzywdy.

Odpowiedź z Urzędu Miasta jest krótka:

W UM w ramach stosunku pracy nie był i nie jest zatrudniony Pan Adam Cyran

Odpowiedź z UM w Rybniku – Adam Cyran u nas nie pracuje i nie pracował!

Pan Adam Cyran, radny Miasta Radlina, wierny pretorianin burmistrz Magiery, chłopak na posyłki tow. Piotra Grzonki, kandydat na radnego z ramienia komitetu wyborczego „Radlin Naszym Domem”, w ogóle nie pracuje (i nie pracował) w Urzędzie Miasta w Rybniku! Uff!

Tyle dobrze.

Źle zaś, że Radlin staje się zagłębiem domorosłych psychiatrów. Po spółce Klecha-Działach [Jak kumoszka z plebanem diagnozy lekarskie stawiali.], po diagnozie psychiatrycznej będącej częścią doniesienia karnego na sąsiadkę z ul. Cmentarnej podpisanego przez jej mieszkańców: Piotra Grzonkę, Grzegorza Grzonkę, Justynę Grzonka, Łucję Grzonka, Lidię Klecha, Piotra Kozła, Katarzynę Kozioł, Jakuba Kozła, Piotra Marciniaka, Barbarę Marciniak, Katarzynę Marciniak, Helenę Gruszczyk („Odnosimy wrażenie, że zachowanie Kornelii Cesarz jest nieadekwatne do stanu do stanu rzeczywistego. Wydaje się nam, że jej zachowanie może mieć podłoże psychiczno-neurologiczne” – fragment doniesienia karnego z dnia 18 kwietnia 2016 roku), przyszedł czas na konsultanta ds. psychiatrii.

Mieszkańcom Radlina gratulujemy!

 

Nie sposób jednak zadać sobie na koniec pytania: na ile Adam Cyran z plakatu to prawdziwy Adam Cyran a ile to kreacja na potrzeby wyborów?

Czy Adam Cyran, z opisów reklamowych, to realny byt czy jedynie hologram, za którym kryje się postać z kreskówki?

Który obraz jest prawdziwy? Prawego obywatela Radlina czy notorycznego kłamcy i megalomana?

Doniósł na Cesarza czy jednak nie?

Pracuje w Urzędzie Miejskim w Rybniku czy nie?

Jest konsultantem ds. psychiatrycznych (i jakimi kwalifikacjami się może wykazać) czy nie?

Był kuratorem 15 czy 17 lat? A może 19?

I w końcu – potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytania czy też, jako hologram, bez taśmy nie zaśpiewa?

Autor: Zofia Chudy

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

gówno nie felieton

Powiązane posty

Hierarchia zachowana. Z czym Grzonka Cyrana a Cyran policjanta wysłali ze zleceniem pośrednictwa.Zarówno Leszek Dudała, jak i Adam Cyran odmówili nam udzielenia informacji, co do szczegółów żądań Grzegorza Grzonki pod adresem sąsiada. Musimy (...)
Poznaliśmy pytania jakie Bogusław Cesarz zadał radnemu Cyranowi. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi.Dlaczego radny nie potrafi odpowiedzieć na kilka prostych pytań dotyczących jego działań jako radnego? Czy radny Adam Cyran ma coś do ukrycia?
Znamy odpowiedź na żądania Grzegorza Grzonki w sprawie uszkodzonego płotu.Otrzymaliśmy kopię pisma skierowanego do Grzegorza Grzonki, a będącego odpowiedzią na wezwanie do usunięcia szkód. Pismo publikujemy w całości. (...)