Kto kłamie w Radlinie? Radny kontra komendant Policji.

Opublikowano: 06.10.2018 r.

Radny Adam Cyran potwierdza, że złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa – jak twierdzi - ściganego z urzędu, Komendant - podinspektor Jarosaw Mendrela zaprzecza.
Rada Miejska w Radlinie

Rada Miejska w Radlinie

Radny Adam Cyran, zapewne na zlecenie Piotra Grzonki, złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę dokonującą wycinki drzewa na posesji graniczącej z działką Piotra Grzonki.
Przestępstwo to miało polegać na nadłamaniu dwóch desek ogrodzeniowych płotu należącego do Grzonki.
Zdaniem radnego Adama Cyrana, jego obywatelskim obowiązkiem było zawiadomić organy ścigania o popełnionym przestępstwie, mimo iż nie był poszkodowanym. Wynika to, jak podaje w piśmie skierowanym 22 maja 2018 toku do sprawcy, z charakteru przestępstwa, które jest ścigane z urzędu. Radny Cyran odmówił jednak podania sprawcy, kwalifikacji czynu jakiego się miał dopuścić.

W odpowiedzi na Pana pismo wysłane drogą mailową, informuję, iż zapoznałem się z jego treścią. Na podstawie art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego: „§  1.  Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję”, poinformowałem dyżurnego Komisariatu Policji w Radlinie o dokonanym zniszczeniu mienia na posesji państwa Grzonka.

Z pisma radnego Adama Cyrana do Bogusława Cesarza z dnia 23 maja 2018 roku

Cała sprawa wydaje się być błaha. Sprawca stwierdził, że deski złamał przypadkowo gdy fragment obciętej gałęzi zahaczył o płot, niezwłocznie zgłosił się do sąsiada z zobowiązaniem, że płot w najkrótszym możliwym terminie naprawi, co też zrobił. Do kwestii czy mieliśmy do czynienia z przestępstwem, i to ściganym z urzędu powrócę w innym artykule.

Kiedy jednak sprawca dowiedział się o doniesieniu i jego wadze, przypomnijmy – mamy do czynienia z przestępstwem ściganym z urzędu, zwrócił się do Komisariatu Policji w Radlinie z prośbą o informację na jakim etapie znajduje się prowadzone przeciwko niemu postępowanie i wyraził gotowość złożenia wyjaśnień w sprawie. Jakież było jego zdziwienie, kiedy okazało się, że Policja – zdaniem komendanta – żadnego dochodzenia w sprawie nie prowadzi a jedynie skontaktowała się z bratem sprawcy telefonicznie I potwierdziła, że interweniującym był radny Cyran. Na ponawiane pytania sprawcy zdarzenia, które wstrząsnęło Radlinem (a przynajmniej jednym z miejskich radnych) czy wszczęto w tej sprawie dochodzenie, odpowiedź Komisariatu była zawsze taka sama. Żadnego dochodzenia nie prowadzono w tej sprawie.

Komisariat Policji w Radlinie

I tu zaczyna się problem, którego do dzisiaj nie udało się wyjaśnić. Skoro radny Adam Cyran złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (taką informację podał w piśmie do Bogusława Cesarza z dnia 22.05.2018r.) to Komisariat Policji nie mógł nie wszcząć w tej sprawie dochodzenia. Zwłaszcza, że ani poszkodowany Grzonka (dziwnym trafem biorący w tych działaniach udział za pośrednictwem usłużnego radnego), ani zgłaszający – radny Cyran, nie mieli już wpływu na decyzję policji czy prokuratury, gdyż sprawa dotyczyła przestępstwa ściganego z urzędu.

Radny Miasta Radlina, Adam Cyran, twierdzi, że złożył takie zawiadomienie. Więc powinno toczyć się postępowanie.

Komendant twierdzi, że postępowanie się nie toczy ani się nie toczyło. Zatem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu do policji nie wpłynęło.

Obaj panowie to profesjonaliści w dziedzinie prawa. Pan Jarosław Mendrerla jest policjantem w stopniu podinspektora i piastuje funkcję komendanta komisariatu w Radlinie.

Pan Adam Cyran na stronie internetowej Urzędu Miasta, chwali się że jest „byłym policjantem z dwudziestoletnim stażem, społecznym kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Rybniku z siedemnastoletnim stażem”. To zresztą jedyne kwalifikacje, którymi radny Cyran może się pochwalić. Więc należy domniemywać, że są solidne.

Nie może być więc mowy o nieporozumieniu, czy wręcz niezrozumieniu przepisów prawa.

Zatem któryś z nich kłamie. Mendrela czy Cyran? Komendant Komisariatu Policji w Radlinie czy Radny Miasta Radlin?

Zarówno Komendant Mendrela jak i radny Cyran nie skomentowali sprawy. Nie odpowiedzieli też na postawione przez nas pytania.

Autor: Zofia Chudy

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Dlaczego komendant Mendrela nie potrafi odpowiedzieć „tak” lub „nie”?Od policjanta można oczekiwać rzeczowych i konkretnych odpowiedzi. Od Komendanta Komisariatu Policji w Radlinie, podinspektora Jarosława (...)
Pytanie do kandydatów na radnych z ramienia komitetu „Radlin Naszym Domem”.Odrzucając odpowiedzialność zbiorową jako przejaw barbarzyństwa, chcąc upewnić się co do intencji kandydatów na radnych z ramienia komitetu (...)