Doniesienie karne na radnego Adama Cyrana trafiło do prokuratury.

Opublikowano: 25.07.2018 r.

Do Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl. trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Adama Cyrana polegającego na zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa do którego nie doszło.

Urząd Miasta Radlin – miejsce pracy radnego Cyrana

Cała historia ma swój początek w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku, kiedy to sąsiad rodziny Grzonka na ul. Cmentarnej w Radlinie obcinał gałęzie. Końcówka jednej z nich, spadając, uszkodziła dwie sztachety w ogrodzeniu należącym do Grzonki.

Sąsiad zobowiązał się do usunięcia szkody, co też zrobił.

W międzyczasie jednak radny Adam Cyran, „wynajęty” przez rodzinę Grzonka, interweniował w tej sprawie na Komisariacie Policji w Radlinie.

Sprawca zdarzenia, Bogusław Cesarz, kiedy dowiedział się o fakcie, że dwie przypadkowo nadłamane sztachety znalazły się w zainteresowaniu Policji skontaktował się z Komisariatem i zadeklarował złożenie wyjaśnień.

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie, podinsp. Jarosław Mendrela, poinformował, że nie jest prowadzone w sprawie żadne dochodzenie a zgłaszającym był „radny Miasta Radlin – pan Cyran”.

Sprawca zwrócił się do radnego Cyrana z prośbą o wyjaśnienie przyczyn interwencji zadając siedem podstawowych pytań.

Po niemal dwóch tygodniach otrzymał krótką odpowiedź z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, przestępstwie – jak zaznaczył – ściganym z urzędu i odmówił udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

W tej sytuacji sprawca ponownie zwrócił się do Komendanta Policji o ustosunkowanie się do oświadczenia radnego Cyrana (Policja musi wszcząć postępowanie w sprawie przestępstwa \ściganego z urzędu) jednak Policja w dalszym ciągu odmawiała potwierdzenia prowadzenia dochodzenia w tej sprawie.

Kolejne próby uzyskania podstawy prawnej (kwalifikacji prawnej czynu) złożenia doniesienia przez radnego Adama Cyrana zakończyły się niepowodzeniem.

Bogusław Cesarz uznał zakwalifikowanie przez radnego Adama Cyrana przypadkowego uszkodzenia dwóch desek w ogrodzeniu jako przestępstwa i to ściganego z urzędu jako bezpodstawne. Zatem też samo doniesienie, o którym wspomina radny Adam Cyran, dotyczyło przestępstwa, które nie zostało popełnione.

Czyn taki podlega karze.

W związku z powyższym do prokuratury został skierowany wniosek o ściganie karne radnego Miasta Radlin, Adama Cyrana z art. 238 kodeksu karnego.

Kodeks karny
Art . 238. Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Strony: 1 2

Autor: Zofia Chudy

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Poznaliśmy pytania jakie Bogusław Cesarz zadał radnemu Cyranowi. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi.Dlaczego radny nie potrafi odpowiedzieć na kilka prostych pytań dotyczących jego działań jako radnego? Czy radny Adam Cyran ma coś do ukrycia?
Piotr Grzonka et consortes donoszą na sąsiadkę – 18 kwietnia 2016 rokuDziewiętnastego kwietnia 2016 roku Piotr Grzonka wraz grupą użytkowników nielegalnego wysypiska śmieci złożyli kolejne doniesienie na (...)
Co próbował osiągnąć Adam Cyran za pomocą doniesienia o przestępstwie, które nie zostało popełnione?Czy Cyran o próbie wyłudzenia pokrycia kosztów naprawy elewacji wiedział w momencie przyjęcia zlecenia „pośrednictwa”? Zapewne tak. Gdyby nie (...)