Prokuratura i Policja zgodne: radny Adam Cyran kłamie!

Opublikowano: 19.10.2018 r.

Zarówno Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śl., jak i Komisariat Policji w Radlinie nie chcą potwierdzić by radny Adam Cyran złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na szkodę rodziny Grzonka i tym samym zaprzeczają jego oświadczeniu z 22 maja 2018 roku.

W dniu 22 maja 2018 roku, w piśmie do Bogusława Cesarza, radny Adam Cyran oświadczył, że złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, w związku z uszkodzeniem płotu na ul. Cmentarnej.

kopia emaila z oświadczeniem Adama Cyrana, w którym przyznaje, że złożył zawiadomienie na podstawie art. 302 kpk

Sprawca zdarzenia, po bezskutecznej próbie uzyskania od radnego Cyrana, byłego policjanta z 20-letnim stażem i społecznego kuratora w Sądzie Rejonowym w Rybniku od kilkunastoletnim stażem, podstawy prawnej na jakiej zakwalifikował to zdarzenie jako przestępstwo, na dodatek ścigane z urzędu, skierował sprawę do prokuratury uznając, że doniesienie to nie miało swego uzasadnienia i jako przestępstwo z art. 238 kodeksu karnego, winno być ścigane.

Wcześniej jednak próbował uzyskać informacje na temat toczącego się postępowania i deklarował gotowość złożenia zeznań.

Jednak zarówno komendant radlińskiego Komisariatu Policji, podinsp. Jarosław Mendrela, jak i później prokurator Agnieszka Cisowska zaprzeczyli by Cyran złożył zawiadomienie o którym wspomniał w piśmie do Bogusława Cesarza.

Komendant Mendrela w kilku pismach zaprzeczał by toczyło się jakiekolwiek postępowanie w sprawie płotu Grzonków.

Prokurator Cisowska, w uzasadnieniu o odmowie wszczęcia śledztwa dnia 28.09.2018r. stwierdziła, że działanie radnego Cyrana nie było doniesieniem a jedynie usługą pośrednictwa(!), zleconą mu przez Grzonkę, którą przekazał do wykonania podwykonawcy (bo tak należy rozumieć tę zależność w usługach pośrednictwa) st. sierż. Leszkowi Dudale, policjantowi Komisariatu Policji w Radlinie.

Podjęta przez nas próba weryfikacji stanowiska Prokuratury i Policji nie powiodła się. Obie instytucje, zobowiązane wszak do przestrzegania prawa prasowego i ustawy o dostępie do informacji publicznej, milczą.

Jednak na podstawie zgromadzonych przez nas dowodów można postawioną w tytule tezę uznać za udowodnioną.

Co więcej, prokurator Cisowska nie traktuje nawet oświadczenia Cyrana (a tym samym samego radnego) poważanie. Uznała, że oświadczenie radnego miasta Radlin, Adama Cyrana, nie ma żadnego znaczenia dowodowego i wyłączyła pismo z materiału dowodowego.

To o tyle zdumiewające, że radny Adam Cyran nie jest osobą uznana za niepoczytalną i powinien, z jednej strony być traktowany poważnie, z drugiej powinien ponosić konsekwencje swoich czynów.

Ta sytuacja każe nam się ponownie zastanowić, czy faktycznie radny Adam Cyran, złożył – jak sam pisze – doniesienie karne, czy jednak mając świadomość, że nic takiego nie miało miejsca, podjął się jedynie „pośrednictwa” w celu zastraszenia i wymuszenia nienależnego odszkodowania?

Co też jest czynem karalnym.

Od Cyrana się tego nie dowiemy. Od wodzisławskiej prokuratury także.

Autor: Zofia Chudy

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Znamy odpowiedź na żądania Grzegorza Grzonki w sprawie uszkodzonego płotu.Otrzymaliśmy kopię pisma skierowanego do Grzegorza Grzonki, a będącego odpowiedzią na wezwanie do usunięcia szkód. Pismo publikujemy w całości. (...)
Kim jest Adam Cyran? Prokurator Cisowska też nabrała wody w usta.Do tego milczącego grona doszlusowała prokurator Agnieszka Cisowska z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl. Kim jest Adam Cyran, że osoby (...)
Jabłkami w sąsiadkę. Wojna jabłkowa na ul. CmentarnejPrzynajmniej jedna rzecz nie ogranicza Piotra Kozła. Jest nią wyobraźnia. Jako pierwszy na świecie wpadł na oryginalny pomysł poradzenia sobie ze (...)