Znamy treść zażalenia na postanowienie prokuratury w sprawie Adama Cyrana.

Opublikowano: 11.10.2018 r.

Zgodnie z zapowiedzią Bogusław Cesarz złoży zażalenie na postanowienie wodzisławskiej prokuratury, która lekceważąc dowody w sprawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie złożenia przez radnego Adama Cyrana zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które nie miało miejsca.

Sprawą radnego Cyrana zajmie się teraz sąd rejonowy

Skarżący podnosi, że prokurator Cisowska pominęła kluczowy dowód w sprawie, czyli pismo radnego Cyrana, w którym wprost potwierdza fakt złożenia doniesienia w związku z przypadkowym złamaniem dwóch sztachet w ogrodzeniu sąsiada. Powołuje się w nim na kwalifikację tego czynu jako przestępstwa ściganego z urzędu, odmawia jednak wskazania artykułu kodeksu karnego, który miałby ten przypadek obejmować.

 

Podkreślenia w tekście pochodzą od redakcji.

 

Zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia.

 

Składam zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia z dnia 28 września 2018 roku.

 

Uzasadnienie

 

Świadomy tego, że nie są mi znane tajniki pracy polskiej prokuratury, zauważam jednak pewną „niezwykłość” w prowadzeniu postępowania, co skłania mnie do złożenia niniejszego zażalenia.

Oczywiście ocenie Sądu, dysponującego pełną wiedzą na temat standardów pracy prokuratury, pozostawiam ocenę rzetelności oraz zgodności ze sztuką i przepisami prawa postępowania prowadzonego przez prokurator Cisowską.

 

Otóż prokurator Cisowska twierdzi, że „wyniki przeprowadzonych czynności, na które złożyły się przesłuchanie zawiadamiającego Bogusława Cesarz, jak również rozpytanie Leszka Dudała oraz zgromadzenie stosownych dokumentów nie dały podstaw do stwierdzenia realizacji znamion przestępstwa z art. 238 k.k.”.

 

Prosty człowiek zadałby sobie pytanie – i ja takie zadaję – dlaczego prokurator Cisowska:

  • ze zbioru „zgromadzonych dokumentów” arbitralnie wyeliminowała pismo radnego Cyrana z dnia 22 maja 2018 roku, w którym potwierdza on złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, i to ściganego z urzędu,

oraz

 

  • nie przesłuchała radnego Adama Cyrana?

Rezygnacja z przesłuchania radnego Adama Cyrana jest tym bardziej niezrozumiała, że prokurator Cisowska potrafiła wezwać na przesłuchanie mnie, mimo iż mieszkam w USA i przedstawiłem swe stanowisko oraz przekazałem wszelkie dostępne mi informacje w zawiadomieniu, Adam Cyran natomiast mieszka w tym samym powiecie co siedziba prokuratury. 

 

Tym samym prokuratura nie wyjaśniła rozbieżności w stanowiskach policjantów Komisariatu Policji w Radlinie. Jak wynika ze zgromadzonego materiału, zarówno st. sierżant Leszek Dudała jak i podinsp. Jarosław Mendrela zaprzeczają by Adam Cyran złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, o którego złożeniu informuje sam Adam Cyran w piśmie do mnie z 22 maja 2018 roku.

Równie arbitralnie jak przyjęła, że Adam Cyran nie popełnił przestępstwa, tak arbitralnie uznała, że radny miasta Radlin, Adam Cyran, były policjant z 20-letnim stażem, społeczny kurator sądowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku z 17-letnim stażem, to kłamca.

Wyjaśnienie tej sprawy leży więc również w interesie radnego Adama Cyrana.

 

Cały siódmy akapit uzasadnienia („Tymczasem w niniejszej sprawie…”) skupia się na jednej z dwóch istotnych przesłanek uzasadniających złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, mianowicie fakcie zaistnienia zdarzenia. Całkowicie pomija kwestię czy zdarzenie takie nosi znamiona naruszenia prawa.

 

I to nie dlatego, że prokurator Cisowska nie wie o tej ważnej przesłance. Wie. Wszak z troską pochyliła się nad tym aspektem w akapicie wyżej („Zawiadomienie, o którym mowa…”), kiedy przyszło jej analizować przypadek domniemanego przekroczenia prawa przez Adama Cyrana. Tu – dla odmiany – nie kwestionując faktu, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie, które nie miało miejsca jest przestępstwem, całkowicie zlekceważyła dowody świadczące, że zdarzenie takie miało miejsce (oświadczenie samego sprawcy – Adama Cyrana!).

 

Zdumiewająca niesymetryczność w analizowaniu przypadków.

 

Zatem trudno zgodzić się z konkluzją, że „zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwalał na przyjęcie, iż Adam Cyran działał w zamiarze popełnienia przestępstwa z art. 238 k.k.”.

Taki wniosek można było postawić tylko w przypadku wykluczenia z materiału dowodowego pisma radnego Cyrana z dnia 22 maja 2018 roku, w którym przyznaje się do złożenia doniesienia. Tak też zapewne postąpiła prokurator Cisowska. Moim zdaniem, bezprawnie.

Przyjmując istnienie tego dowodu, nie można wykluczyć, że nie stanowi on dowodu na popełnienie przestępstwa z ww paragrafu, jednak należałoby wskazać kwalifikację prawną czynu o którym mowa (przypadkowe nadłamanie dwóch sztachet w ogrodzeniu), które definiuje ten czyn jako przestępstwo i to ścigane z urzędu. Adam Cyran odmówił wskazania paragrafu kk który tak ma kwalifikować ten czyn a prokurator Cisowska takiego dowodu w prowadzonym postępowaniu nie przeprowadziła.

Nie jest wykluczone, że pan Adam Cyran, były policjant z 20-letnim stażem, społeczny kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Rybniku z 17-letnim stażem – tę kwalifikację potrafi wskazać, podobnie jak prokurator rejonowy, jednak brak wskazania tego artykułu musi przemawiać za uznaniem postępowania w tej sprawie za nie zakończone.

 

Na koniec pragnę zwrócić uwagę, że doniesienie me nie dotyczyło „fałszywego zawiadomienia o przestępstwie”, jak chce prokurator Cisowska, lecz złożenia zawiadomienia (autentycznego) o przestępstwie, które nie zostało popełnione. Zdumiewającej niekonsekwencji prokurator Cisowskiej należy chyba przypisać fakt, że analizowała (choć pobieżnie, wybiórczo i nierzetelnie) przypadek zgodnie z moją intencją a nie własną opisową kwalifikacją.

 

W związku z powyższym zażalenie jest zasadne.

Autor: Zofia Chudy

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Słaby artykuł… zgodnie z k.k. Art 288 par 1 kk to przestępstwo bezwzględnie wnioskowe, brak wniosku pokrzywdzonego – nie ma przestępstwa. Zgodnie z Art 307 k.p.k.w celu sprawdzenia faktów prowadzone jest postępowanie sprawdzające, w którym zgodnie z par 2 nie sporządza się protokołów, a co za tym idzie nie przesłuchuje się świadków…
Skoro mieszkasz w USA masz prawo zwrotu kosztów dojazdu w związku ze stawiennictwem czemu tego nie robisz? Tak źle Ci się powraca do kraju za państwowe pieniadze ?Czy może USA widziałeś na widokówkach…

Hipokryzja
Wywołujesz gównoburzę!

Powiązane posty

Czy radny Adam Cyran jest lekarzem?Radliński radny Adam Cyran, niczym jego saski odpowiednik – baron Münchhausen, pisze sobie życiorys, który powinien przynieść mu sławę poza (...)
Cyran a sprawa polska.Rację ma Morawiecki, że ludzie są głupi. Kupią wszystko co się im nabajdurzy.
Znamy odpowiedź na żądania Grzegorza Grzonki w sprawie uszkodzonego płotu.Otrzymaliśmy kopię pisma skierowanego do Grzegorza Grzonki, a będącego odpowiedzią na wezwanie do usunięcia szkód. Pismo publikujemy w całości. (...)